Skriv dit barn op via pladsanvisningen 

Når du skal skrive dit barn op til vuggestue eller børnehave, skal du gøre det via Pladsanvisningen

Takster og fripladssøgning 

Du kan læse om Ejbyvangs takster og ansøge om friplads på Pladsanvisningen

Når du afleverer og henter dit barn

Børnene bliver krydset ind/ud på Tabulex, vores forældreinternet, men vi forventer at forældre siger tydeligt ”god morgen” og senere på dagen ”farvel” til en voksen, så vi ved, hvornår vi overtager ansvaret for jeres barn, og hvornår det er jer, der har ansvaret.  Det giver tryghed for alle. 

Hvis andre end de sædvanlige skal hente barnet, skal I gives besked på Tabulex.  

Morgenmad til alle børn 

Om morgenen er der mulighed for at få morgenmad (grød, havregryn, brød, ost og marmelade) frem til kl. 7.30.   

Fra vuggestue til børnehave 

Den måned barnet bliver 2 år og 10 måneder rykker det i børnehave. Det betyder at dit barn skal medbringe en madpakke. Stil madpakken i køleskabet på Stjernestuen i Bakken og i fællesrummet i Kæret. Bemærk opdeling af hylderne i køleskabet: Børnehave/NV. 

Nyhedsbrev 

Hver uge skriver ledelsen et nyhedsbrev om ændringer i forbindelse med børn og personale samt generelle aktiviteter i Ejbyvang. Når du har sat flueben på Tabulex, at du vil modtage mails, vil du også få tilsendt en mail, men du kan også læse det på opslagstavlen på Tabulex. 

Forældremøder

Det første forældremøde er den 7. april, med valg til bestyrelsen.

Den 26. oktober bliver afholdt som en workshop, hvor du kan få information om det pædagogiske arbejde i institutionen.

Lukkedage 

Glostrup Kommunes daginstitutioner holder i 2017  lukket følgende dage http://www.glostrup.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-til-boern2/lukkedage-i-dagtilbud

Dagene er placeret på dage med lavt børnefremmøde, hvilket vil sige, at færre end 30 % af institutionens børn har behov for pasning.

Sampasning

Glostrup Kommune tilbyder sampasning de dage, hvor daginstitutionerne holder lukket. Sampasningen i 2016 vil foregå i dagtilbuddet Perlen.

Start i vuggestue 

Ny tekst er på vej ... 

Start i Børnehave 

Ny tekst er på vej ... 

Tabulex - forældreintranet 

Når dit barn starter i Ejbyvang bliver I som forældre ansvarlige for jeres deltagelse i vores forældreintranet, Tabulex.  Vi benytter Tabulex til flere forskellige formål, blandt andet afkrydsning af børn,  for stamkortsoplysninger og til kommunikation og informations til forældre. 

Vores mål med Tabulex er god kommunikation og samarbejde med forældre, samt at lette de administrative opgaver for personalet. Herved kan vi skabe mere tid til at være sammen med jeres børn. Samtidig bliver det muligt for jer forældre at viderebringe beskeder om jeres børn, når det passer jer. 

Sådan kommer du på Tabulex 

Log på via Intra på www.borneweb.dk. Husk at du skal bruge NEM-ID første gang du logger på systemet. Har du ikke NEM-ID så kontakt Institutionslederen, som kan hjælpe dig. På intranettet kan du blandt: 

 • se opslagstavle med de seneste nyheder  
 • se billeder fra institutioner
 • se kalender, madplaner, aktiviteter, politiker, lukke- og feriedage, dagens fødselsdage
 • se barnets stamkort.  Når dit barn starter i Ejbyvang skal du som forældre sørge for at udfylde barnets stamkort. Sker der ændringer i oplysningerne, skal I omgående rette dem på barnets stamkort. Det er vigtigt, at vi altid har de rigtige oplysninger, så vi kan få fat i jer, hvis jeres barn bliver syg, kommer til skade eller vi af andre grunde har brug for at få fat på jer
 • rette dine kontaktinformationer, udfyld lægeinformation og opret brugerprofil til app/Tabulex Login
 • se aftaler
 • se forskellige fora. Det kan for eksempel være forældrebestyrelsens fora, hvor du kan se dagsordner og referater fra forældrebestyrelsesmøder
 • oprette enkeltstående eller gentagne aftaler. Det kan for eksempel være legeaftale, henteaftale eller at gå til sport hver onsdag kl. 15.30.

Skiftetøj 

Dit barn har brug for skiftetøj og institutionen har ikke skiftetøj. Derfor skal I sørge for at der altid ligger disse ting i garderoben eller på badeværelset. 

 • et par hjemmesko
 • et sæt regntøj
 • et par gummistøvler
 • et helt sæt ekstra tøj
 • et sæt undertøj + strømper
 • eventuelt en sut 

Alt tøj skal være forsynet med navn - det gør det nemmere at finde frem til ejeren.  Forældre har ansvaret for at deres barns garderobe er ryddet op hver dag, og forældre har ligeledes ansvaret for at kontrollere skiftetøjet jævnligt, så det passer til årstiden og deres barns størrelse. 

Glemmekassen er for et tøj, hvor vi ikke kan finde frem til ejeren. Glemmekassen bliver tømt jævnligt, og derfor opfordrer vi forældre til jævnligt at kigge i glemmekassen. 

Sygdom - hvornår må mit barn komme i institution ?

Hovedreglen er at syge børn ikke må møde i daginstitution. Et barn med smitsom sygdom må først må komme i institution, når det ikke længere smitter. 

Det er dit ansvar som forældrene, at overholde denne regel af hensyn til det syge barn, og af hensyn til de øvrige børn. Det er en god regel, at holde sit barn hjemme i et døgn efter at barnet er blevet raskt. 

Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i daginstitutionen. Det vil sige at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at det kræver særlig pasning.  

Vi anbefaler en privat ulykkesforsikring ?

 Børnene er ikke dækket af en ulykkesforsikring, når de er i institutionen. Vi anbefaler derfor at I tegner en privat ulykkesforsikring.

 

 

Institutionens åbningstider

Mandag til torsdag  6.45-17.00 

Fredag 6.45-16.45